>> ภาระกิจผู้บริหาร
จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมติดตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.
จัดประชุม”ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น”ประจำปีงบประมาณ 2558
จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผูใหญ่บ้าน
ข่าวทั้งหมด


>> ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมใบสั่งซื้อเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯ
การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี ปิดถนน ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 6.00 น.ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 6.00 น. โดยใช้เส้นทางเลี่ยง (แผนที่)
แบบเสื้อยืดโปโลสีม่วงปักรูปไกรสรราชสีห์ 
ข่าวทั้งหมด

>>นานาสาระ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  กลุ่ม AL-Qaida  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Anti-Trafficking) 
ข่าวทั้งหมด
ความปลอดภัยของระดับน้ำ
 สถานะปกติ
 สถานะเตือนภัย
 สถานะน้ำท่วม

ความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดสิงห์บุรี

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


618859

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2551