>> ภาระกิจผู้บริหาร
จังหวัดสิงห์บุรีจัด มหกรรมกีฬาสมานฉันท์ ต้านยาเสพติด ตามนโยบาย คสช.
จังหวัดสิงห์บุรี จัดประกอบพิธีมุทิตาจิต พระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3
จ.สิงห์บุรี เรียกประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งเข้มดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันทีเมื่อพบกลุ่มเสี่ยง
>> ภาระกิจผู้บริหาร ทั้งหมด>> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 03 ก.ค. 57
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง27 มิ.ย. 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ 3 (เอกสารโครงการ,แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ)26 มิ.ย. 57
จ.สิงห์บุรี จัดชี้แจงสื่อสารมวลชน ระมัดระวังในการนำเสนอข่าว ตามนโยบาย คสช. อย่างเคร่งครัด 18 มิ.ย. 57
กระทรวงยุติธรรมขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็น "โทษประหารชิวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่"12 มิ.ย. 57
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด


>>นานาสาระ
11 มี.ค. 57
20 ต.ค. 56
20 ต.ค. 56
การแก้ปัญหาไวรัสซ่อนโฟล์เดอร์ แล้วสร้าง Shortcut   20 ต.ค. 56
>> ข่าวนานาสาระ ทั้งหมดความปลอดภัยของระดับน้ำ
 สถานะปกติ
 สถานะเตือนภัย
 สถานะน้ำท่วม

ความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดสิงห์บุรี

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


Web Design Factory
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2551