• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังใหม่)
โทรศัพท์ 036 507 444 โทรสาร 036 507 443
อีเมล์ : sbrdamrong@gmail.com
Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี LINE ID : sbrdamrong
เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์  

 
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ประสงค์ออกนาม    ไม่ประสงค์ออกนาม
ชื่อ-นามสกุล :
เลขที่บัตรประชาชน : *
รหัสผ่าน : *
*
หมายเหตุ กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ที่อยู่ บ้านเลขที่ :
จังหวัด  :
อำเภอ :
ตำบล  :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์:

(ระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข โดยใช้ , ระหว่างหมายเลข)

อีเมล์ :

(ระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข โดยใช้ , ระหว่างอีเมล์)

 
ข้อมูลร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) * :
รายละเอียดการร้องเรียน *  

รหัสยืนยัน :