• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ประวัติความเป็นมาของศาลากลางจังหวัดฯ
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิมสร้างขึ้นเมื่อปีร.ศ.130 (พ.ศ.2454) ถือเป็นกลุ่มอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรีที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคที่มีการล่าอาณานิคม หรือที่รู้จักกันดีว่า “ยุคโคโลเนียล”
สำหรับลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคาร เป็นตึกก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียวทรงยุโรป โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเป็นตึกสไตล์บาโรกที่กึ่งกลางอาคารทำเป็นมุขยื่นออกมา ด้านบนของมุขเป็นหน้าบันขนาดใหญ่ที่แตกต่าง จากหน้าบันทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ประดับด้วยลายปูนปั้น
แต่สำหรับอาคารหลังนี้ หน้าบันนั้นเป็นตราอาร์มซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยความเก่าแก่และมีเอกลักษณ์เช่นนี้เอง กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียน อาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2533

หน้าบันศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ.130 (บวกด้วย 2324 คือ พ.ศ.2454) คือ ตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฎด้านขวาฉัตรเป็นคชสีห์ ประคองฉัตร หมายถึงข้าราชการฝ่ายกลาโหมซึ่งเป็นใหญ่ทางทหาร ด้านซ้ายของฉัตร เป็นราชสีห์ ประคองฉัตร หมายถึง ข้าราชการฝ่ายมหาดไทย ซึ่งเป็นใหญ่ทางฝ่ายพลเรือน ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ป้องกันพระราชอาณาจักรและค้ำจุลพระราชบัลลังก์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ราชสีห์ สัญลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรียังปรากฏในหน้าบันของศาลากลางจังหวัด