• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไวรัสโควิด-19 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงพระราชทานโครงการช่วยชาวสิงห์บุรี

วันนี้(4 พฤษภาคม 2563) พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไวรัสโควิด-19 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหนองลาด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งก็มีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พลตรีธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

กิจกรรมตามโครงการประกอบด้วยการจ้างทำงานในฟาร์มฯ โดยได้ทำการรับสมัครผู้ที่ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดจำนวน 50 คน กำหนดจ้างงานเป็นเวลา 60 วัน ในอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาทต่อคนต่อวัน มาทำงานในฟาร์มและเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว และกิจกรรมพัฒนาฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยทำการปรับพื้นที่รอบบริเวณหนองลาดที่เป็นพื้นดินจำนวน 17 ไร่ แบ่งออกเป็นแปลงสาธิตในการปลูกพืชชนิดต่างๆ 15 แปลง เช่นแปลงปลูกข้าว ปลูกไม้ผล ปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งในแต่ละแปลงจะมีคลองไส้ไก่ส่งน้ำไปใช้ในการทำเกษตรทุกแปลง ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือหนัก รถแบคโฮ รถบรรทุกดิน จากกรมการทหารช่าง จังหวัดลพบุรี และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในการปรับพื้นที่เป็นแปลงสาธิตตามหลักการการทำเกษตรแบบ “โคกหนองนา” ที่ใช้หลักพึ่งตนเองในการแบ่งพื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งเก็บน้ำ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์