• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดสิงห์บุรี เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสายเลี่ยงเมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ 31 ก.ค.63 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียนและจิตอาสาชาวจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายใต้กิจกรรม"สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย"ซึ่งซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงได้ประดับประดาไฟตลอดเส้นทางอย่างสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสายเลี่ยงเมือง เป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่ คล่อมถนนเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี ทั้งขาไปและขากลับบริเวณหนองหม้อแกง

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยการฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณถนนพร้อมกับกวาดสิ่งสกปรกลงท่อระบายน้ำและเดินเก็บขยะจนไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ดูสะอาดและสวยงาม