• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสิงห์บุรีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2563 แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

วันนี้ ( 6 เมษายน 2564) เวลา 09.59 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย โดยมี นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี มีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 13 ราย โดยแบ่งเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 8 ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 5 ราย