• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาและสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยมี หัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ ที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระกำลังสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ความรู้และสติปัญญา เป็นภูมิคุ้มกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ

ต่อจากนั้นเวลา 9.30 น. ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารพระอารามหลวง นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

โดยในพิธี ประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดภูษาโยง ประธาน ผู้ร่วมพิธี ทอดผ้าไตร เจ้าหน้าที่เชื่อมภูษาโยง กับพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งตลอดพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าสีขาว อย่างเคร่งครัด