• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามาถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
23 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

-ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 

-ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 

-ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

>>>>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<<<