• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
13 สิงหาคม 2564

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

-ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 

-ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 

-ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

>>>>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<<<