• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
18 สิงหาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เรื่อง ขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน