• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
12 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.30 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมด้วย น.ส.นงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอค่ายบางระจัน นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอบางระจัน นางศิริลักษณ์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์ นายนิพนธ์ สีตะระโส นายกเทศมนตรีตำบลทับยา และฝ่ายปกครอง อ.ค่ายบางระจัน , อ.บางระจัน ,อ.อินทร์บุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือปัญหาอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี ในพื้นที่  ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน , ต.สิงห์ อ.บางระจัน และ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี และ เดินทางไปตรวจสภาพน้ำท่วมขังพื้นที่นาข้าวและตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง มอบถุงส่งกำลังใจ เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ น้ำดื่ม และของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดสูบน้ำแยกบึงหนองบัว หมู่ 3 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน ตลอดจนรับฟังปัญหาและได้ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยมี นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอค่ายบางระจัน ร่วมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน กำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลคอทราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลโพสังโฆ ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลคอทราย ร่วมให้การต้อนรับ