• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น
13 ตุลาคม 2564

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 

เป็นประธานในพิธีถวายราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบางจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี