• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 

เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี