• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์
14 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

เป็นประธานรับมอบการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ รวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 362,140 บาท

ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี