• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้มีจิตรศรัทธาร่วมกันจัดซื้อ #สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ
4 มกราคม 2565

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อ #สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อขยายโอกาสให้แก่เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถบริจาคได้ที่บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ชื่อบัญชี มูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ หมายเลขบัญชี 401-081991-4 โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้

 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (saranukromthai.or.th)