• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสิงห์บุรี กำหนดจัดพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565"
17 มกราคม 2565

จังหวัดสิงห์บุรี กำหนดจัดพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามคำแหง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม มาแต่โบราณกาลและเพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่มีต่อปวงชาวไทย จังหวัดสิงห์บุรีจึงกำหนดจัดพิธีถวาย ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี