• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.สิงห์บุรี ณ.วัดพิกุลทอง
20 มีนาคม 2561

วันนี้ 20 มี.ค.61  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สคบ.จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.สิงห์บุรี ณ.วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี