• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 68
5 สิงหาคม 2565

           วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 68 จังหวัดสิงห์บุรี และยุติธรรมพบประชาชน พร้อมกล่าวต้อนรับท่านวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการฯ ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี             โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื้อส่วนบุคคล โดยบูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ในการให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดำเนินการจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้อง และภายหลังคำพิพากษาคดี พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี และมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559) ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี          โดยการดำเนินโครงการวันนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด