• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตลอดเทศกาลสงกรานต์
10 เมษายน 2561

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตลอดเทศกาลสงกรานต์ บูรณาการทุกหน่วยงาน พร้อมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทุกที่ ทุกเวลา ----------------------------------------- ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเป็นเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อาจมีปัญหาหรือความเดือดร้อนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนแก่ประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ในระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 และจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันที่ 11 เมษายนเป็นต้นไป เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจต้องการคำแนะนำ ความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านสายด่วน 1567 และ Application SPOND ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของงานบริการที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน เช่น งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน น้ำไม่ไหล ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งได้ประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อให้บริการทางทะเบียนรถยนต์อีกด้วย - ด้านงานให้บริการข้อมูลข่าวสารได้มีการจัดเตรียมให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ที่ตั้งหน่วย/จุดให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว โรงพยาบาลรัฐ/เอกชนที่ตั้งบนถนนสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน/องค์กร และเบอร์สายด่วนต่าง ๆ - ด้านการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ได้ประสานกับส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นในกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย ยางแตก ซ่อมแซมรถ เปลี่ยนยาง และหากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะมีการสนธิกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุและแก้ไขปัญหาถึงพื้นที่เกิดเหตุโดยเร่งด่วนอย่างช้าไม่เกิน30 นาที - สำหรับกรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติว่า หากประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามา และเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เน้นย้ำการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก เกี่ยวข้องกับภารกิจของหลายหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรียกประชุมหารือส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 7 วัน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนในทุกด้านตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีพี่น้องประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกับปีก่อน ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ดำรงธรรมทางสายด่วน 1567 และ Application SPOND ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.