• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
@มหาดไทย :: เช้านี้ ไปเยี่ยมชม “ถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่” ที่บ้านดงบัง
7 พฤศจิกายน 2561

@มหาดไทย :: เช้านี้ ไปเยี่ยมชม “ถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่” ที่บ้านดงบัง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กับการขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน" หมู่บ้านละ 2 แสนบาท สู่การพัฒนา "บ้านดงบัง" เป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต ปรับภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่ ทำให้หมู่บ้านสะอาด สวยงาม เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในหมู่บ้าน อีกทั้งชาวบ้านดงบังยังช่วยกันบริจาคและก่อสร้างถนนสายบุญโดยไม่คิดค่าแรง เพื่อเชื่อมโยงถนนหม่อนไหมกับถนนสายบุญไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย

https://youtu.be/C5iO6aDxo4g