• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
@มหาดไทย : วิธีตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด by กรมที่ดิน
31 ตุลาคม 2561

@มหาดไทย : วิธีตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด by กรมที่ดิน

กรณีอาคารยังไม่ก่อสร้าง -ต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร -โฉนดที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ -แผนผังแสดงแนวเขตที่ดินที่ตั้งอาคารมีทางเข้าออกหรือไม่ -เก็บหลักฐานแผ่นพับโฆษณาไว้เป็นหลักฐานฟ้องเรียกร้องจากโครงการได้กรณีไม่เป็นไปตามโฆษณา -ผู้ประกอบการใช้สัญญาจะซื้อจะขายตามแบบที่ราชการกำหนด

กรณีก่อสร้างเสร็จแล้ว -ตรวจสอบรายการทรัพย์ส่วนบุคคล/ส่วนกลางเป็นไปตามโฆษณาหรือไม่ -ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง/เงินกองทุนฯ -ตรวจสอบข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด