• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
@มหาดไทย by กรมที่ดิน "ข้อสังเกตในการดูโฉนดที่ดินของจริงหรือของปลอม !!"
7 พฤศจิกายน 2561

@มหาดไทย by กรมที่ดิน "ข้อสังเกตในการดูโฉนดที่ดินของจริงหรือของปลอม !!"

ช่วงนี้พี่น้องประชาชนจะมีการซื้อขายที่ดินกันเป็นจำนวนมาก กรมที่ดิน จึงขอแนะนำข้อสังเกตในการดูโฉนดที่ดินว่าเป็นของจริงหรือของปลอม ดังนี้

▶️มีลายน้ำตราครุฑบริเวณโฉนด ▶️เนื้อกระดาษมีเส้นใยไหม ▶️ตัวเลขปีที่จัดพิมพ์เป็นตัวเลขไทย เลขที่แบบพิมพ์เป็นเลขอารบิค 6 หลัก