• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก Facebook
@มหาดไทย : ถูกตัดมาตรวัดน้ำ เพราะค้างชำระค่าน้ำ ต้องทำอย่างไรดี ?
12 พฤศจิกายน 2561

@มหาดไทย : ถูกตัดมาตรวัดน้ำ เพราะค้างชำระค่าน้ำ ต้องทำอย่างไรดี ? (!)การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำซึ่งปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของ กปภ. (drop)กรณีผู้ใช้น้ำถูกงดจ่ายน้ำประปา (ตัดมาตร) และมีความประสงค์จะเปิดใช้น้ำประปาอีกครั้ง ให้ยื่นคำร้องขอบรรจบมาตรวัดน้ำและชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาที่ท่านใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662