• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ที่ตลาดนัดแผงพระข้างศาลหลักเมือง
5 ธันวาคม 2560

จังหวัดสิงห์บุรี เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ที่ตลาดนัดแผงพระข้างศาลหลักเมือง วันที่ 5 ธ.ค. 60 นาย สุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ที่ตลาดนัดแผงพระข้างศาลหลักเมือง พร้อมด้วย นาย ศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า ประชาชน ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้อำเภอดำเนินการลงทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเครือข่ายOTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือเป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่ปัจจุบันไม่มีสถานที่ขาย โดยให้รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งทางอำเภอได้ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบตลาดประชารัฐทั้ง 7 ประเภท โดยในวันนี้เป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และได้เลือกตลาดนัด แผงพระข้างศาลหลักเมืองเป็นจุด Kick off เนื่องจากมีผู้ประกอบการให้ความสนใจและลงทะเบียนจำนวนมากที่สุดจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและคณะ ได้เดินชมสินค้าภายในตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ที่ทางผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกได้นำมาจำหน่ายในวันแรก ทั้งอาหารท้องถิ่น อาหารพร้อมรับประทาน ของดีของเด่นในชุมชน พืชผักต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกอบทุกคนต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ได้ประสานจัดหาพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะได้นำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดนัดแห่งนี้ ซึ่งมีความพร้อมและความสะดวกสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก.