• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1 (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
17 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อตรวจติดตามโครงการต่าง ๆ โดยประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายณัฐพล ธานีรัตน์) ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และเทศบาลเมือง และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine (LQ) : ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี และตรวจเยี่ยมซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี