• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่าน เรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร กิจกรรมย่อย งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาค
27 พฤศจิกายน 2563