• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี
20 มกราคม 2564

จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดจัดงาน “” ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1) ช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ประธานการจัดงานระดับจังหวัด) ผู้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมวีดิทัศน์จากส่วนกลาง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป กำหนดให้มีการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอื่นๆ ไปพร้อมกับส่วนกลางผ่านการถ่ายทอดสดสัญญาณพร้อมกันทาง Facebook Live เพจสำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

2) ช่วงบ่าย ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดให้มีกิจกรรมปั่นรณรงค์ “คนสิงห์บุรีไม่ทนต่อการทุจริต” และกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า” โดยออก START ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม (รศ. 130) ไปสิ้นสุดที่พุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี และต่อด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี