• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มกราคม 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สทล.11/35/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ขยายช่องจราจรเพื่อเปิดประตูบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนวัดกระดังงา – บ้านม้า ระหว่าง กม. 48+60 – กม. 49+600 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 11 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564