• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กุมภาพันธ์ 2564