• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับแล้ว! ประกวด “เรื่องสั้น-บทกวี” ชิงรางวัล “พานแว่นฟ้า” 64
16 มีนาคม 2564

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า”

หรือ ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ อีเมล phan@parliament.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๙๒ – ๙๔

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลพานแว่นฟ้าได้ที่ https://www.parliament.go.th/phan/

และ Facebook “รางวัลพานแว่นฟ้า”

รางวัลพานแว่นฟ้า