• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เรื่อง สรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสงค์ทำการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยนำกรวด หิน ดิน ทราย หรือวัสด
29 มีนาคม 2564