• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์จังหวัดสิงห์บุรี
 •  มากที่สุด
   
  6 ท่าน 75.00%
 •  มาก
   
  1 ท่าน 12.50%
 •  น้อย
   
  0 ท่าน 0.00%
 •  น้อยที่สุด
   
  1 ท่าน 12.50%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
8 ท่าน