• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
18 มีนาคม 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วันนี้ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและชมรมแม่บ้านมหาดไทยสิงห์บุรี ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ที่ว่าการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เทศบาล และสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 9,969 ชิ้น ไว้ใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและประชาชน ตื่นตัวในการป้องกันตัวเอง
ปัจจุบันพบว่า ประชาชนได้ตื่นตัวในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งประเทศไทยยังคงอยู่ในการแพร่ระบาดในระยะที่ 2 แต่ประชาชนยังตื่นตัวในการป้องกันตัวเอง โดยหาซื้อหน้ากากอนามัยกันมาก ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ทางการแพทย์ ปัญหาที่ตามมาคือหน้ากากอนามัยขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สามารถนำไปซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นการส่งมอบให้ข้าราชการนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ของตนเองต่อไป เป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อมอบให้ทางหน่วยงานราชการ ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้านั้นแทบไม่แตกต่างจากแบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้น เพราะวัตถุประสงค์การใช้งานจะเน้นใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันการกระจายของน้ำมูก หรือน้ำลายจากการไอจาม แต่อาจไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆ ได้เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แต่ความพิเศษของหน้ากากอนามัยแบบผ้าคือ สามารถซักทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากจะประหยัดจากการนำกลับมาใช้งานซ้ำได้แล้ว ยังเป็นการลดขยะไปในตัวอีกด้วย