• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
22 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี