• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
 มอบรถสามล้อชนิดมือโยกให้คนพิการที่มีความจำเป็นใช้รถในการดำรงชีวิตประจำวัน
3 กันยายน 2563

 มอบรถสามล้อชนิดมือโยกให้คนพิการที่มีความจำเป็นใช้รถในการดำรงชีวิตประจำวัน

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี สาธารณสุขสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ พมจ.สิงห์บุรี ร่วมกันมอบรถโยกสำหรับคนพิการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน 3 คัน และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3 ชุด ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีความจำเป็นในการใช้รถสามล้อชนิดมือโยกในการดำรงชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี มีบทบาทภารกิจในการดูแลช่วยเหลือคนพิการ และหนึ่งในภารกิจนั้นคือการสนับสนุนกายอุปกรณ์ รถสามล้อชนิดมือโยกให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสิงห์บุรี ให้สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง ทั้งเพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ตามภารกิจในชีวิตประจำวันต่อไป