• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
โครงการบ้านน่านอนเมืองน่าอยู่ พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ
29 กันยายน 2563

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการบ้านน่านอนเมืองน่าอยู่ พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมตามโครงการบ้านน่านอนเมืองน่าอยู่ โดยการเยี่ยมเยียนบ้านผู้พิการ จำนวน 5 หลัง ณ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งได้มอบรถโยก เครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว และพูดคุยให้กำลังใจกับผู้พิการ โดยมี นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและอพม.ประจำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมือนญาติมิตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทีม One Home ร่วมกันทำความสะอาดบ้านผู้พิการ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้มีมาตรฐานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขจัดอุปสรรคและสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ โดยมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย