• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ประจำปี 2563 ของสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระ
6 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นางวาสนา ทองจันทร์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

นางสมคิด รอดอินทร์

ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี

เป็นประธานจัดโครงการมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ประจำปี 2563 ของสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมป์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

โดยมอบเงินทุนจำนวน 5,000บาท

พร้อมทั้งถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค

ม.4 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี