• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี
12 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ร่วมด้วย น.ส.นงเยาว์ เทพศิริ

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางศิริลักษณ์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์

นายนิพนธ์ สีตะระโส นายกเทศมนตรีตำบลทับยา

และฝ่ายปกครอง อ.อินทร์บุรี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

งานประจำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ

ปัญหาอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี ในพื้นที่

ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี