• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจติดตามสถานการณ์หลังน้ำลด และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ต.อินทร์บุ
11 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น.

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจติดตามสถานการณ์หลังน้ำลด และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน มีนางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี

ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภออินทร์บุรี ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด อบต.อินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด กวาด ล้าง บริเวณวัดประศุก

ซึ่งเปื้อนคราบโคลนที่ถูกน้ำท่วม จากอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูศาสนสถาน หลังน้ำลด ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก อบต.อินทร์บุรี /อบต.ห้วยชัน

ณ บริเวณประศุก หมู่ที่ 5 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี