• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมหน่วยงานราชการ และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนโครง
26 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.45 น.

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

พร้อมหน่วยงานราชการ และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

ออกให้บริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ณ วัดระนาม หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี

โดยมี นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี

นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นายอำเภออินทร์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกด้วยการนำส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น