• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
วันเดียวเที่ยวสิงห์บุรี
ตามรอยพระบาทยาตรา จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอที่เกี่ยวข้อง : เมืองสิงห์บุรี

♦♦ ใต้ร่มพระบารมี ชาวสิงห์บุรีร่มเย็น

 

เส้นทางตามรอยพระบาทยาตราพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

๑. ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม)

 

♦♦ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) ♦♦

 

ศาลากลาง 1

 

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) ในปัจจุบัน ศาลากลางหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) ถือเป็นกลุ่มอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรี ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล ที่ ๕ 

 

ศาลากลาง 2

 

๒. วัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี

 

♦♦ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี ♦♦

 

 

อุโบสถวัดโบสถ์ในปัจจุบัน วัดโบสถ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี

 

 

๓. อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน

 

♦♦ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ♦♦

 

อนุสาวรีย์

 

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ณ สถานที่นี้ประมาณ ๒๕๐ ปีมาแล้ว ชาวบ้าน บางระจันได้ประกอบวีรกรรมพลีชีวิตต่อสู้กับกองทัพพม่าข้าศึกที่รุกราน เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยเป็นมรดกตกทอดมาถึงทุกวันนี้

 

อนุสาวรีย์ปัจจุบัน

 

๔. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

 

♦♦ เสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ♦♦

 

วัดพระนอน

 

พระพุทธไสยาสน์ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตั้งอยู่ในตำบลจักรศรี สันนิษฐานว่า สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว ๔๗ เมตร ๔๒ เซ็นติเมตร (๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือพระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก 

 

พระพุทธไสยาส

 

๕. วัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี

 

♦♦ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิต ณ วัดโพธิ์ศรี ♦♦

 

วัดโพธิ์ศรี

 

อุโบสถวัดโพธิ์ศรีในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ศรี อ.อินทร์บรี จ.สิงห์บุรี สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๗๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วัดโพธิ์ศรี

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจากเว็บ : http://www.tong-en.com และ http://www.secreta.doae.go.th