ศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสิงห์บุรี


กรุณาบันทึกข้อมูลตั้งแต่ ปี 55 , 56 ,57 ,58 ,59
สิ่งที่ต้องตั้งค่า internet explore ก่อนการเข้าระบบ
การ Set ให้ IE มองเห็น Progress Bar การทำงานของ GDX
คู่มือการ Set Configuration สำหรับ IE 7-9 ให้ใช้งานกับศูนย์ข้อมูลกลาง
คู่มือการ Set Configuration สำหรับ IE 10 ให้ใช้งานกับศูนย์ข้อมูลกลาง

เข้าระบบ


แนะนำให้เข้าระบบด้วย internet explore (IE6-IE10)


รายละเอียดข้อมูลแต่ละหน่วยงานที่ต้องทำการบันทึกข้อมูล สามารถดูได้จากเอกสารด้านล่างนี้
ข้อมูลสถิติสำคัญของจังหวัด (45 กลุ่มเรื่อง) และรายการข้อมูลตามโครงสร้างกลุ่มข้อมูล ตัวชี้วัดการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (32 ตัวชี้วัด)
รายการข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงานสถิติสำคัญกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการใช้ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด


คู่มือบันทึกติดต่อ เจ้าหน้าที่ ดูแลระบบ 036 507117 ต่อ 11223
อานนท์ สิงห์ล้ำเลิศ