ติดต่อสอบถาม

หมายเลขโทรศัพท์ 

สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี    08 6318 8853

ที่ทำการปกครองจังหวัด                                 0 3650 7122

สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี                                 0 3650 7117

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี             0 3650 7135

Website / Facebook

Website: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

Facebook: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

Facebook: ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด จังหวัดสิงห์บุรี (ปกครองจังหวัด)

Facebook: จังหวัดสิงห์บุรี 

Facebook: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี