การเดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรี สำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับผู้ป่วย (ที่มีความประสงค์กลับมารับการรักษาที่จังหวัดสิงห์บุรี) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 64