เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 4 ส.ค. 64

เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 4 ส.ค. 64
.
มาแล้วครับ ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 3 ล้านคน โดยจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 64 เป็นต้นไป แบ่งเป็น
.
1.ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 2 ส่วน คือ เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง สูงสุด 7,500 บ. และเงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 2,500 บ./คน ที่จะได้รับตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ส.ค. 64 (เฉพาะ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 ส.ค. 64)
.
2.นายจ้าง ม.33 รับเงินเยียวตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุด 200 คน ภายในวันที่ 6 ส.ค. 64 (เฉพาะ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 ส.ค. 64)
.
สำหรับกรณีที่ ศบค. ได้ปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีก 16 จังหวัด รวม 29 จังหวัดนั้น ทางกระทรวงแรงงานชี้แจงว่ามาตรการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยจะต้องทยอยพิจารณาจ่ายเป็นรอบ ๆ ไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปยอดตัวเลขผู้ประกันตนเพิ่มเติม
Cr. กระทรวงแรงงาน