จังหวัดสิงห์บุรี kiCK off Pfizer School สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบุคลากรทางแพทย์ ฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ณ โรงเรียนบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี มีโรงเรียนและสถานศึกษาแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนของนักเรียน จำนวน 130 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปจำนวน 17,868 คนสมัครใจฉีดวัคซีนจำนวน 12,118 คน คิดเป็นร้อยละ 67.82 ในวันนี้ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 728 คน สำหรับสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีก 476 แห่งในจังหวัดสิงห์บุรี จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งภายหลังจากฉีดวัคซีนนักเรียนได้ครอบคลุมแล้วก็จะสามารถเปิดภาคเรียนได้อย่างไรก็ตามวัคซีนเป็นเพียงการป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงน้อยลง ทำให้เด็กนักเรียนมีอาการไม่หนักมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นทุกสถานศึกษาจึงยังจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 92,588 คน คิดเป็น 61.62% ของเป้าหมาย 150,265 คน ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง จำนวน 75,714 คน และเข็มที่สาม จำนวน 3,270 คน เป็นกลุ่มที่ฉีดชิโนแว๊คครบ 2 เข็ม มีทั้งหมด 7,000 กว่าคน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนอีกประมาณ 3,000 คนให้ครบทุกคนโดยเร็วที่สุด