กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วน ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 42 และคำสั่ง ศบค.ที่ 3 / 2565

กระทรวงมหาดไทย สั่งด่วน ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ให้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 42
และคำสั่ง ศบค.ที่ 3 / 2565 และถือปฏิบัติดังนี้
1. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งโดยเคร่งครัด
2. สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการพนักงานผู้ให้บริการประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข
3. ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
4. ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
5. ปรับปรุงมาตรการควบคุมพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
6. เฝ้าระวังการระบาดของโรค ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง
7. สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน
8. หากมีคำสั่ง/ประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ให้ส่งไปที่ ศบค.มท.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *