ข้อมูลไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ รายที่12และ13

จากสถานการณ์ พบผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดอ่างทองที่มี Timeline เดินทางไปสนามชนไก่พื้นเมือง 3 แห่ง สสจ.สิงห์บุรีได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุก ผู้ที่เดินทางไปสนามชนไก่พื้นเมืองทั้ง 3 แห่ง และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสนามชนไก่อื่นๆ เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ซึ่งจากการค้นหาเชิงรุก🛑
📌ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.พบผู้เกี่ยวข้องกับสนามชนไก่ทั้งหมด 950 ราย แยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 674 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 276 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจหาเชื้อครบทุกรายโดยในกลุ่มนี้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากสนามชนไก่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยัน 336 ราย พบติดเชื้อ 13 ราย เพิ่มขึ้นวันนี้ 2 ราย
🔻🔻วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 2 ราย โดยนับเป็นรายที่ 12 และ 13 ซึ่งได้รับการยืนยันในเช้าวันนี้ ขณะนี้ผู้ป่วยยืนยันทั้ง 13 ราย พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน 6 ราย และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี จำนวน 7 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 12 และรายที่ 13 เป็นพี่น้องกันเป็นลูกของผู้ติดเชื้อรายที่ 7 มี Timeline ดังภาพด้านล่างนี้ 🔻🔻
📍📍ซึ่งผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงและเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ เป็นกลุ่มเดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7 โดยกลุ่มเสี่ยงสูงทุกรายได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว ผลเป็นปกติทุกราย ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 รายจะถูกกักกันตัวเองที่บ้าน 14 วัน กลุ่มเสี่ยงต่ำ 20 ราย จะถูกคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 มกราคม 2564📍📍
📍📍ส่วนผลตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11 อาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้างหน้าโรงพยาบาลสิงห์บุรี ผลตรวจปกติ ยังถูกกักกันตัวเองที่บ้านจนครบ 14 วัน และผลตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของพนักงานห้างไชยแสง แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 ราย ผลตรวจปกติทุกราย ยังถูกกักกันตัวเองที่บ้านจนครบ 14 วัน📍📍
🔻🔻ขอให้ประชาชนตรวจสอบ Timeline ของผู้ป่วยยืนยัน ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ ตามวัน เวลาใน Timeline นั้นหรือไม่ หากพบมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้สัมผัส พูดคุยใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ขอให้เฝ้าระวัง คุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไป พบแพทย์ทันที และขอให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐ และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ในขณะนี้ 🔻🔻
♦♦ช่วงนี้ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี อยู่บ้านมากที่สุด โดยออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกต่างจังหวัดต้องขออนุญาตเดินทาง โดยบอกเหตุผลความจำเป็นที่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ของท่าน งดการจัดงานหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม ดูแลตนเองโดยการ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงชื่อใช้ไทยชนะ เมื่อเข้าไปในแหล่งชุมชน หากรู้ว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือกลุ่มเสี่ยงสูง ให้รีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และอย่าปกปิดข้อมูลความจริง โดยสามารถสอบถาม และแจ้งรายละเอียดได้ที่ สถานบริการของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน🛑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *