ครม. อนุมัติ โครงการเราชนะ ให้ประชาชนได้มีเงินจับจ่าย 7,000 บาทต่อคน ทั้งหมด 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินประมาณ 210,200 ล้านบาท

ครม. อนุมัติ โครงการเราชนะ ให้ประชาชนได้มีเงินจับจ่าย 7,000 บาทต่อคน ทั้งหมด 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินประมาณ 210,200 ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นคนที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ ครม. อนุมัติโครงการ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายประกันสังคม
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือในส่วนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ที่ไดัรับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
5. ไม่เป็นผู้มีเงินรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี
6. ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 5 แสนบาท นับจากข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์
1. เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ประมาณ 14 ล้าน คน ไม่ต้องไปลงทะเบียน จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 7,000 บาท โดยในจำนวน 7 พันบาทนี้จะรวมจำนวนเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนไปด้วย (เริ่ม 5 ก.พ.64 )
2. ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง หรือ เที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์อยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลเดิมที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนี้แล้วเพื่อตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ ซึ่งหากผ่านตามเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอนุมัติเยียวยาดังกล่าว ก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์เป็นรายสัปดาห์จำนวน 8 สัปดาห์ ในวงเงิน 7,000 บาท (เริ่มใช้ได้ 18 ก.พ.64)
3. ประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐ หรือไม่มีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตัง สามารถเข้าไปลงทะเบียนที่ www. เราชนะ .com โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 สามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ในระยะเวลาถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 (เริ่มใช้ได้ 18 ก.พ.64)
สามารถใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง หรือผู้ให้บริหารอื่นๆ ที่จะไปลงทะเบียนที่โครงการเราชนะ
ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถเข้าไปร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ได้ที่ www. เราชนะ .com ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มหน่วยใช้จ่ายเป็นการบริการขนส่งสาธารณะ
โครงการนี้ไม่มีการเสียภาษี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *