แนวทางการเดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรี ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2564

การเดินทางเข้า-ออกจังหวัดสิงห์บุรี
✅1. ประเมินตนเอง ว่า อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไหม มีพฤติกรรมเสี่ยงไหม หรือไปใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงมาบ้างไหมในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้
✅2. ถ้าประเมินแล้วเสี่ยง ถามตัวเองต่อค่ะว่า ถ้าตัวเรามีเชื้อแล้วพากลับมาบ้าน จะทำให้คนที่เรารัก และรักเราติดเชื้อไปด้วย เรายังควรกลับมาบ้านไหม
✅3. ถ้าประเมินแล้วไม่แน่ใจ ถามตัวเองค่ะ ว่ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสบางไหม ถ้าไม่มี เป็นไปได้ไหมคุมตัวเองไว้สังเกตอาการให้ครบ 14 วัน แล้วค่อยกลับบ้าน
✅4. ถ้าประเมินแล้วไม่เสี่ยง พร้อมปฏิบัติตามาตรการที่พื้นที่กำหนดไหม ถ้าพร้อมก็เดินทางกลับมาได้ค่ะ โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านล่างนี้🔻🔻
🛑ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจาก COVID-19 มีความสุขในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นะคะ🛑
Cr. สสจ.สิงห์บุรี

QR CODE

ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ จ.สิงห์บุรี

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhLHqI-7k4yMwmd4RdHl2nquRm0VYvmGzRu3Z86gUQ0lUCHg/viewform